Opgericht in 1924 onder de naam van ‘Harmonie Moed zet Bloed’, heeft het Koninklijk Lints Harmonieorkest een muzikaal verleden om u tegen te zeggen.

Het Koninklijk Lints Harmonieorkest is een van de oudste vereniging van onze gemeente Lint.

Ruime tijd voor de eerste wereldoorlog bestonden er in de gemeente twee muziekverenigingen: de fanfares “Nut en Vermaak” en “Het zal wel gaan”.

Na de eerste wereldoorlog kwam er tussen beide fanfares verbroedering tot stand, en fuseerden in 1920 onder één benaming: “Harmoniemaatschappij Vrede-Eendracht”.

Drie jaar later ontstond er onenigheid tussen bestuur en muzikanten: zou men wel of niet deelnemen aan de jaarlijkse heldenhulde op 1 november. Een aantal muzikanten stemde pro, het bestuur stemde tegen. Een 20-tal muzikanten besloten om die heldenhulde toch met muziek op te luisteren. De muzikale leiding van het gelegenheidsorkest berustte bij Louis Van der Auwera, die vanaf de oprichting in 1924 de eerste dirigent werd van de nieuwe harmonie “Moed zet Bloed”. De eerste voorzitter werd Eduard Ramont, tevens voorzitter van de Nationale Strijdersbond afdeling Lint.

Op 23 januari 1924 werd de harmonie “Moed zet Bloed” opgericht.

LOUIS VAN DER AUWERA

Reglement Harmonie 1924

Na de oorlogsjaren 40/45 verdween harmonie “Vrede-Eendracht” uit het Lintse muzieklandschap.

Na het overlijden van de eerste dirigent Louis Van der Auwera in 1939, met daarop het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 40/45, werd er wat gesukkeld om een geschikte opvolger te vinden. Gommaar Hellemans dirigeerde vanaf 1952 tot in 1965.

In 1952 had de harmonie “Moed zet Bloed” zelf te kampen met een afscheuring: de fanfare “Sint Cecilia” werd opgericht, hield 41 jaar stand, maar moest in 1993 haar harmonieactiviteiten stopzetten wegens gebrek aan muzikanten.

Op 20 mei 1952 werd de verenigingsvorm VZW opgericht en verkreeg hierdoor rechtspersoonlijkheid.

Vanaf april 1960 werd de 16-jarige Julien Vermuyten hulpdirigent. Op 24 november 1965 werd Julien aangesteld als nieuwe dirigent.

Julien begon zijn muziekstudies op 8-jarige leeftijd. Na zijn muziekstudies aan de Stedelijke Muziekacademie te Lier behaalde hij achtereenvolgens eerste prijzen notenleer, transpositie en saxofoon aan het Kon.Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Zijn opleiding aan het conservatorium omvatte ook cursussen zoals pedagogie, psychologie, pianobegeleiding, muziekgeschiedenis, koor en harmonie. Hij behaalde het diploma in harmonie- en fanfaredirectie ingericht door Fedekam.

Julien was leraar houten blaasinstrumenten en saxofoon aan de Muziekacademies te Herenthout, Heist op den Berg, Lier en Wijnegem.

Hij was gedurende 25 jaar organist van de parochie Lint en stichter van de Jeugd en Muziek Kern Lint.

Mede door zijn toedoen werd het historische orgel van de Lintse parochiekerk bewaard.

In 1992 verwierf hij de eerste Lintse Cultuurprijs.

Julien bouwde mee aan de fundamenten voor het oprichten van een Lints Filiaal van de Lierse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

Op 21 december 1964 kreeg de harmonie het predicaat van “Koninklijke Harmonie” mee.

Oorkonde titel Koninklijk

In 1964 werd onder impuls van Julien Vermuyten een drumband opgericht, waaruit in 1970 een volwaardig majorettekorps werd tot stand gebracht. Zowel drumband als majorettekorps werd in 1989 stopgezet wegens te weinig belangstelling.

In 1985 werd een naamwijziging goedgekeurd. De “Koninklijke Harmonie Moed zet Bloed” wordt omgedoopt tot “Koninklijk Lints Harmonieorkest moed zet bloed”.

Groepsfoto april 2008

In 2019 werd de naam gewijzigd in “Koninklijk Lints HarmonieOrkest”.

DOELSTELLINGEN

Wij zijn een groep enthousiaste muzikanten die in hun vrije tijd muziek maken in harmonie.

Ons harmonieorkest vindt haar bestaansreden in de beoefening van de muziek: samen muziek maken, die zowel kan gesmaakt worden door de orkestleden als door de toehoorders. Hierbij moeten de muzikanten zowel hun technische vaardigheden ontwikkelen of onderhouden, als groeien in het samenspel. Wij zoeken naar muziekwerken die muzikaal de moeite waard zijn, die ook een uitdaging zijn voor de orkestleden en die ook de toehoorder kunnen boeien.

De doelstelling van de vereniging is muzikanten, zowel jong als oud, de kans te geven hun muzikaal talent verder te ontwikkelen in groepsverband.

Onze toffe bende bestaat momenteel uit een 25-tal muzikanten. De meeste zijn afkomstig uit Lint, maar de sfeer bindt ook mensen van naburige en verder afgelegen gemeenten.

VOORZITTERS

Eduard Ramont 1924 – 1927
Louis Vingerhoets 1928
Edmond Cuypers 1929 – 1946
Henri Schueremans 1947 – 1952
Louis Wuyts 1952 – 1969
Corneel Switsers 1970 – 1977
Armand Vangossum 1978 – 1987
Raymond Artois 1988 – 1991
François Styleman 1991 – 1992
Linda Dirven 1992 – 1994
Maurice Vrijs 1995 -2000 en 2002-2005                                                                                    Stef Everaert 2000-2001
Linda Van Mechelen 2006 – 2011
Julien Vermuyten 2012
James Vandenbussche 2013 -2017
Kris Mannaerts 2018 – …

Cuypers Edmond

Switsers Corneel

Vangossum Armand

Artois Raymond

Steylemans François

Dirven Linda

Everaert Stef

Maurice Vrijs

 

Maurice Vrijs

Linda Van Mechelen

 

Linda Van Mechelen

Julien Vermuyten

 

Julien Vermuyten

James Vandenbussche

 

James Vandenbussche

Kris Mannaerts

 

Kris Mannaerts

 

DIRIGENTEN

Louis Van der Auwera 1924 – 1939
Albert De Beukeleer 1939
Emiel Raeymaekers 1940 – 1945
Gommaar Hellemans 1945 – 1946
Camiel Mets 1946
Louis De Swert 1947 – 1948
Leon De Laet 1948 – 1949
Renaat Van Tendeloo 1949 – 1950
Frans Op de Beeck 1950 – 1952
Gommaar Hellemans 1952 – 1965
Julien Vermuyten 1965 – 2008
Ricardo Garrido Badillo 2008 – 2014
Dries Laureyssens 2014 – 2017
Jun den Oudsten 2018 -2019
Willy Boons 2020 –

Occasioneel werd er tijdens de periode 2014-2017 een beroep gedaan op volgende dirigenten:
Kris Van Aerschot, Sander Van der Kloot, Jun den Oudste, Koen Maes, Johan De Sadeleer, Kristof Aerts, Aäron Gorssen, Floris Van der Veken, Peter Laureyssens, Oskar Reyntjers, Lars Corijn, Simon Paepe.

Julien Vermuyten

 

Julien Vermuyten

Ricardo Garrido Badillo

 

Ricardo Garrido Badillo

Dries Laureyssens

 

Dries Laureyssens

Jun den Oudsten

 

Jun den Oudsten

Willy Boons

 

Willy Boons