WEKELIJKSE REPETITIES IN DE WILG TIJDENS DE CORONA-PANDEMIE

1. Communicatie

Onderhavig draaiboek wordt aan elke muzikant en aan de dirigent bezorgd.

2. Deelnamevoorwaarden aan de activiteit

  • Lees het draaiboek
  • Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je naar een repetitie komt.
  • Indien er onzekerheid of onduidelijkheid is vraag het advies van je huisarts.
  • Blijf thuis als je ziek bent of als je de laatste 7 dagen in contact bent geweest met een zieke.
  • Indien een besmetting wordt vastgesteld bij een muzikant zal deze onmiddellijk het bestuur van de harmonie verwittigen, die dan onmiddellijk een waarschuwing doorgeeft aan alle muzikanten evenwel zonder vermelding van de identiteit van de besmette muzikant.

Er worden voorlopig geen toeschouwers toegelaten.

3. Organisatorische uitwerking

Het bestuur neemt telkens als hetzij code geel, hetzij code oranje, hetzij code rood voor de cultuursector van toepassing is een beslissing over het al dan niet doorgaan van de repetities.

Er wordt overeenkomstig de protocollen minimum 4 m² ruimte voorzien per muzikant en voor de dirigent.

In De Wilg is er meer dan voldoende ruimte om voor alle leden plaats te voorzien.

Het corona-aanspreekpunt is in principe de secretaris.  Bij afwezigheid de voorzitter.

Er zal tijdens elke repetitie een aanwezigheidslijst ingevuld worden.

Er wordt hand alcohol gel, ontsmettingsmiddel, vloeibare zeep en papieren huishoudrol voorzien.  Er worden ook mondmaskers voorzien voor diegenen die hun mondmasker vergeten zijn (kostprijs 1€ per stuk).

Elke muzikant die een blaasinstrument bespeelt zorgt voor een dweil of handdoek om de vochtdruppels die uit zijn instrument vallen op te vangen zodat die niet op de vloer terechtkomen.

De EHBO-koffer is aangevuld met mondmaskers, extra wegwerphandschoenen en extra ontsmettingsmiddel voor de handen.

Aan de ingangsdeur zal de affiche ‘samen tegen corona’ en de affiche waarop vermeld staat hoeveel muzikanten er toegelaten zijn, worden aangeplakt.  Alleen de toegangsdeuren naar de speelplaats mogen gebruikt worden.  Beide deuren zullen gedurende gans de repetitie open gelaten worden voor ventilatie.  Van zodra het hiervoor te koud wordt, zullen in de refter ramen worden opengezet en de tussendeur naar de refter zal dan ook geopend worden.  De ingangsdeur mag dan op een kier, tenzij dit teveel tocht veroorzaakt.  De ingangsdeur aan de keuken mag niet gebruikt worden.

Van zodra code rood van toepassing is voor de cultuursector zal de tussendeur naar de refter volledig geopend worden.

De ruimten die gebruikt mogen worden zijn:

  • de zaal
  • de berging
  • de gang naar het sanitair
  • het sanitair

De refter mag enkel betreden worden om de stoelen te nemen en terug te plaatsen.  Er mag geen materiaal geplaatst worden op de tafels in de refter.

4. Voor de activiteit

Het bestuurslid dat de deuren opent, begint met ontsmetten van klinken, lichtknoppen, handgrepen van kasten, kranen, wc-bril, wc-deksel, doorspoelknop. 

De stoelen worden klaargezet en ontsmet (zowel leuning als zitvlak).  De stoelen worden op een afstand van minimum 2 meter uit elkaar gezet.  De rijen worden verspringend geplaatst.  Op elke stoel wordt een naamkaartje gelegd.

Aan de inkomdeur wordt ontsmettingsmiddel voor de handen klaargezet.

De kisten met pupiters worden open klaargezet.

Er zijn wegwerphandschoenen om te gebruiken tijdens het klaarzetten van het slagwerk.

5. Tijdens de activiteit

De aanwezigheidslijst wordt ingevuld door de secretaris.

Bij het binnenkomen, rondlopen en verlaten van de zaal is het dragen van een mondmasker verplicht totdat de repetitie begint en iedereen gezeten is.

Alle eigen materiaal kan onder, op en rond de stoel geplaatst worden.

Er mag niets geplaatst worden op de tafels in de refter.

De muzikanten mogen geen materiaal delen.

Elke muzikant die een blaasinstrument bespeelt legt een dweil of handdoek op de grond om de druppels die uit het instrument vallen op te vangen.

Tijdens de pauze neemt ieder zelf zijn drank uit de koelkast en steekt gepast geld in de kassa.  De berging mag telkens maar door 1 persoon tegelijk betreden worden. 

De leden zorgen zelf voor de handhaving van de ‘social distancing’ en dragen een mondmasker als zij zich verplaatsen.

6. Na de activiteit

Iedere muzikant zet zelf zijn stoel en pupiter weg.  De stoel en de vloer onder de dweil of handdoek worden door de muzikant zelf ontsmet.

Na het opruimen van de zaal is er gelegenheid om na te praten en nog iets te drinken.

Ieder kan zelf zijn drank uit de koelkast nemen en gepast geld in de kassa steken.  De berging mag telkens maar door 1 persoon tegelijk betreden worden.

De leden zorgen zelf voor de handhaving van de ‘social distancing’ en dragen een mondmasker als zij zich verplaatsen.

7. Het sanitair

Er mag telkens maar 1 lid het sanitaire lokaal betreden, teneinde de ‘social distancing’ te respecteren.  Elke gebruiker van het toilet zal voor en na gebruik alles wat hij aanraakt ontsmetten.

8. Achteraf

Als een muzikant telefoon krijgt om mee te werken aan het contactonderzoek dient naar de secretaris verwezen te worden voor informatie over de leden van de harmonie.

Indien een lid besmet blijkt verwittigt hij de secretaris van de harmonie die de leden zal verwittigen met inachtneming van de privacyregels.

Indien de leden de maatregelen niet volgen zal een herinnering worden gestuurd.  Indien dit niet helpt worden de repetities stopgezet.

Het draaiboek zal continu geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd worden.  De leden ontvangen steeds zo snel mogelijk het nieuwe draaiboek.

9. Aanwezigheidslijsten

De aanwezigheidslijsten worden tot 1 maand na de activiteit bewaard en daarna vernietigt.

10. Contactgegevens corona-aanspreekpunten

Secretaris Gerd De Wulf
tel: 0485 74 38 18
secretaris@lintsharmonieorkest.be

Voorzitter Kris Mannaerts
tel: 0476 94 27 89
voorzitter@lintsharmonieorkest.be