Het bestuur heeft de datum voor de algemene vergadering vastgelegd op 15 maart 2021.
Alle leden zijn schriftelijk uitgenodigd om de agendapunten goed te keuren.
Het betreft: de goedkeuring van de begroting 2021, de goedkeuring van de jaarrekening 2021 en het verlenen van kwijting aan alle bestuursleden voor het werkjaar 2020.
De bijbehorende documenten zijn als bijlagen meegestuurd.
Per mail is een formulier bezorgd om digitaal te stemmen.
Tot 15 maart 2021 kan aan de penningmeester uitleg gevraagd worden.
Bezwaren moeten ingediend zijn voor 15 maart 2021 om 19u.